Delta i vår kommunikationsundersökning

Vad tycker du om kommunens information och bemötande? Vi är tacksamma för dina synpunkter!

Enkäten tar 1-2 minuter att svara på och är anonym. Du hittar den här:

Kommunikationsundersökning Bräcke kommunlänk till annan webbplats (länk till formulär)

Bilden föreställer en svart tavla med olika symboler för kommunikation ritad på sig.
Sidan publicerad 2019-07-02 av Stina Hylén