Det särskilda boendet Bergsvägen avvecklas

Det särskilda boendet Bergsvägen i Pilgrimstad kommer att avvecklas i början av nästa år. Beslutet togs i kommunfullmäktige under tisdagen den 19 december. Anledningen är att det finns tomma vårdplatser på flera boenden i kommunen och de besparingskrav som kommunen står inför. Inför 2018 har vi en stor ekonomisk utmaning, och i dagsläget saknas 10,7 miljoner kronor.

Personalen på Bergsvägen kommer istället att erbjudas arbete inom andra enheter, och de boende att flyttas över till andra lägenheter etappvis med start i början av 2018.

Den 26 oktober fattade kommunstyrelsens arbetsgrupp ett inriktningsbeslut. Beslutet var att avveckla 12 platser för särskilt boende. Kort efter det fick personalen på boendet Bergsvägen information om vilken riktning man var på väg åt. Även de anhöriga till de sju boende kontaktades, och fick då information om att det är Gimsätra, Furugränd och Gellinergården som är alternativen för de som idag bor på Bergsvägen, om boendet kommer att stängas. Kommunen står för samtliga flyttkostnader. Efter det har ett boenderåd, enskilda samtal och en planeringsdag med de anställda genomförts.

Risk- och konsekvensanalys

En risk- och konsekvensanalys har gjorts som innefattar både organisatoriska risker och omvårdnadsmässiga risker. Riskanalysen har sedan utmynnat i ett pågående arbete för att, om kommunfullmäktige fattar beslut om stängning, genomföra flytten av personal och boende på bästa vis. De anhöriga erbjuds också anhörigträffar och anhörigstöd för att få stöd i processen.

Sidan publicerad 2017-12-20 av Josefine Larsson