Elda säkert utomhus

Planerar du en majbrasa på första maj gäller att iaktta stor försiktighet. SMHI har varnat om risk för gräsbränder.

Tänk på att:

  • Inte elda vid stark vind eller då marken är för torr.
  • Den som är ansvarig för eldningen ska försäkra sig om att säkerhetsåtgärder är vidtagna och att eldningen sker på lämpligt avstånd från byggnader, skog och annat som måste skyddas. Som riktvärde gäller 50 meter.
  • Placera brasan så att inte rök och gnistor sprids mot byggnader och vägar eller så att el- och teleledningar skadas.
  • Ha släckutrustning nära till hands. Vattenslang, hinkar eller kannor är lämpligt.
  • Ha en mobiltelefon i närheten för att kunna larma 112 om elden börjar sprida sig okontrollerat.
  • Aldrig lämna elden obevakad. Någon ska finnas på plats tills dess att elden har brunnit ut helt eller är släckt.
  • Inte använda bensin, gasol eller T-sprit för att tända eller påskynda elden. Risken för brännskador är stor.

Håll koll på brandrisken genom app

BRANDRISK Ute är en mobil applikation som hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark. Appen hjälper dig att minska risken för att starta gräs- och skogsbränder. Den lär dig också mer om säker eldning utomhus. Du hittar den på App Store eller Google Play.

Läs mer om valborgseldninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och att elda säkertlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Räddningstjänsten Jämtlands hemsida.

valborgseld
Sidan publicerad 2019-05-02 av Stina Hylén