EU-pengar till idrotten

Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund har tillsammans med Västernorrlands Idrottsförbund, Nord- Tröndelags Idrettskrets och Sör Tröndelags Idrettskrets beviljats ett stort EU-projekt. Projektet heter Energismarta Idrottsanläggningar och ska hjälpa idrottsföreningar till en mer miljövänlig idrottsverksamhet och energismartare anläggningar.

Det är ett treårigt projekt med en budget på drygt 1,5 miljoner euro.

– Projektet går ut på att kompetensutveckla och stötta idrottsföreningar att utveckla och genomföra energisparande åtgärder, säger Maria Norling, verksamhetsledare på Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund.

Målet är att alla anläggningar som drivs eller ägs av en idrottsförening efter genomförd kartläggning, rådgivning, utbildning och eventuell nyinvestering har minskat volymen köpt el med minst 25 procent. Detta utan att kvalitén på anläggningen har försämrats.

Tre av idrottsorganisationerna har samverkat i ett förprojekt. Där har de tagit fram ett verktyg för att mäta och effektivisera energianvändningen på idrottsanläggningar.

– Nu ska vi sprida verktyget, utbilda och ge råd till idrottsföreningarna. Det minskar både miljöpåverkan och idrottsföreningens kostnader, säger Maria Norling.

Samtliga kommuner i de deltagande områdena är engagerade i projektet via sina energirådgivare.

Det är fritt fram för alla föreningar som äger eller driver en idrottsanläggning att anmäla intresse för att vara med i projektet. Idrottsförbunden väljer sedan ut föreningar och anläggningar i dialog med kommunerna.

För mer information
Maria Norling
Verksamhetsledare Projektavdelningen
Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund
Telefon: 010-476 42 13
E-post: maria.norling@jhidrott.rf.se

Sidan publicerad 2015-06-29 av Josefine Larsson