Explosionsartad tillväxt av uppkopplingar

Fiberutbyggnaden runt om i Bräcke kommun har tagit rejäl fart. I början av mars kopplades nätet i Revsundsbygden in och innan midsommar räknar man med att drygt 60 % av hushållen i kommunen har fiber. För tre år sedan var den siffran mindre än 0,1 %.

Flera nät driftsätts i  år
Grävt, blåst, svetsat och driftssatt. Nu är fibernätet i Revsundsområdet tänt. Därmed har sammanlagt knappt 1400 hushåll i Bräcke kommun en fiberuppkoppling. Det motsvarar 40 %, och räknar man in de nät som håller på att färdigställas runt Sundsjön, i Bodsjöbygden och i kommunens östra delar kommer omkring 64 % av alla hus och lägenheter i kommunen att ha en uppkoppling via fiber före midsommar. Det är jämförbart med läget i Danderyds kommun.

Fiberföreningarna är nyckeln
En enorm bedrift av fiberföreningarna med tanke på hur det såg ut för bara något år sedan. När kommunen antog sitt IT-infrastrukturprogram 2012 hade endast 0,1 % av befolkningen en hyfsat snabb uppkoppling, och 2013 var siffran 7 %.

Nyckeln till den snabba utbyggnaden har varit det stora ideella engagemanget i de fiberföreningar som nu täcker hela kommunens yta. Föreningarna har erbjudit alla inom sina områden att teckna sig för fiber, och på många håll är andelen anslutna mycket hög.

Högt ställda mål
Kommunens målsättning är att 90 % av hushåll och företag ska ha erbjudits uppkoppling med en hastighets på minst 100 Mbit/s innan 2015 är slut. Motsvarande mål på den nationella nivån är 40 %. Men kommunens mål slutar inte där utan fordrar att alla ska ha fått möjlighet till en uppkoppling med fiber senast 2020.

Idag har mer än 90 % av hushållen i Bräcke kommun fått ett erbjudande från sin lokala fiberförening om att teckna sig för en uppkoppling, men näten har inte börjat byggas på alla håll än. Kommunalrådet Sven-Åke Draxten håller inne det största jublet till dess att fibern tänts i alla byar, men han är glad och imponerad av hur långt man redan kommit tack vare medborgarnas stora engagemang.

– Vi är redan nu uppe i den andel tända uppkopplingar som regeringen satt som mål, men det räcker inte, säger Sven-Åke Draxten. En snabb och stabil uppkoppling är en viktig förutsättning för både tillväxt och en fungerande vardag. Vårt mål är att alla ska ha den tillgången, så snart som möjligt men senast 2020. I grunden är det en demokrati- och rättighetsfråga.

Snart täcker nätet alla i kommunen
Den fiberförening som organiserar fastighetsägarna i tätorterna Kälarne, Bräcke och Gällö hoppas kunna starta grävningen i vår. Fyra av de fem fiberföreningar som täcker in resten av landsbygden har kommit så långt i sin projektering att de nu söker ekonomiskt stöd från länsstyrelsen. Nätet ser ut att snart vara heltäckande.

sidorna om bredband finns länkar till och mer information om fiberföreningarna, områdeskartor och tidsplaner.

Sidan publicerad 2015-03-17 av Liv Edström