Fakturor för renhållning och sophämtning

Från och med 1/12-2016 kommer Bräcke kommun att ta över debiteringen av renhållningen som idag utförs av Revsunds transport AB (sophämtning, OBS! ej slamtömning). I samband med detta görs en översyn av debiteringsregistret för renhållning och sophämtning. Alla som äger en fastighet med byggnad avsedd för boende skall betala grundavgift enligt Bräcke kommuns renhållningstaxa antagen av kommunfullmäktige 2013-10-24 § 67.

Under översynen har debiteringsregistret kompletterats med fastigheter och/eller fastighetsadresser som inte tidigare funnits med. Översynen har utgått från fastighetsregistret baserat på Lantmäteriets register och de fastighetsadresser/byggnadstyper som finns registrerade där.

Under perioden 1/7-30/11-2016 kan vissa fastighetsägare få fakturor från både Bräcke kommun och Revsunds transport AB men detta avser då olika fastigheter/fastighetsadresser. Beroende på hur många byggnader avsedda för boende en fastighetsägare innehar så betalas olika avgifter.

Grundavgift enfamiljshus: betalas för permanentboende i kommunen dvs någon är folkbokförd på fastighetsadressen

Grundavgift fritidshus 1: får de som endast äger fritidshus i kommunen.

Grundavgift fritidshus 2: får de som redan betalar Grundavgift enfamiljshus eller Grundavgift fritidshus 1

Grundavgift fritidshus 3: får de som äger ytterligare fritidshus i kommunen


Frågor kring detta mailas på epost: VA-Ren@bracke.se


Teknik & Infrastrukturavdelningen


Sidan publicerad 2016-07-18 av Josefine Larsson