Fastighetsnära grovsopshämtning vecka 20-21 2016

Insamling sker genom Revsunds Transport AB

Observera! Grovsoporna hämtas endast ordinarie sophämtningsdag.

Följande avfall hämtas: Möbler, trädgårdsmöbler, sport/fritidsartiklar, cyklar, sparkar, barnvagnar, madrasser, vitvaror, spisar, TV, radio/video, datorer, elektriska/batteridrivna hushållsapparater och trädgårdsredskap. Observera att bensindrivna trädgårdsredskap såsom gräsklippare och dyl. måste vara tömda på olja och bensin!

Följande avfall hämtas inte: Farligt avfall, avfall från verksamheter och lantbruk, rivnings- och byggavfall, bil- och motordelar, bildäck, komposterbart avfall, brännbart avfall som ryms i sopkärlet (kläder/skor mm.), fasta installationer (radiatorer, sanitetsporslin, badkar, hängrännor, varmvattenberedare, oljetankar och liknande)

Avfallet placeras vid sopbilens färdväg (i anknytning till eventuellt sopkärl) dag före normal hämtningsdag. Avfallet ska vara tydligt markerat med ”grovsopor”.


Sidan publicerad 2016-05-19 av Josefine Larsson