Förbud mot all eldning utomhus

På grund av den höga brandrisken i skog och mark förbjuder nu Länsstyrelsen i Jämtlands län all eldning utomhus.

Brandman som bekämpar skogsbrand

Beslutet gäller från den 16 juli klockan 13.00 och tills vidare. Eldningsförbudet avser all eldning utomhus och omfattar även eldning vid särskild iordningsställda grillplatser samt användande av portabla sprit- och gasolkök utomhus. Förbudet omfattar inte grillning på egen tomt.

Bräcke kommun deltar kontinuerligt på de samverkansmöten som länsstyrelsen håller i för att bevaka läget med skogsbränderna.

På länsstyrelsens webbplats hittar du mer information kring vad eldningsförbud innebär samt kontaktuppgifter om du har frågor.

Eldningsförbud i länet – intensivt arbete med skogsbränderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På Räddningstjänsten Jämtlands webbplats kan du följa arbetet med skogsbränderna.

Räddningstjänsten Jämtlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

General fire ban in Jämtland County

Due to the high risk of wildfires in the area, the County Administrative Board of Jämtland has issued a general fire ban. The decision is valid from July 16th 2018 at 1.00 pm and until further notice. The ban covers all outdoor heating, including specially adapted campfires and barbecue areas as well as the use of portable liquid and gas cookers.

Warning – stay away from firefighting areas, certain lakes and waters!

You can find more information about the fire ban and the wildfires on this link.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

For further information call the SOS Alarm service at +46 113 13

 

Enscheidung über generelles Feuerverbot in Jämtland

Wegen der großen Feuergefahr in den Wäldern und auf den Feldern hat die Regionalverwaltung (Länsstyrelsen) Jämtland entschieden über ein generelles Feuerverbot. Die Entscheidung ist ab 16 Juli 13.00 Uhr bis auf weiteres gültig. Das Verbot beinhaltet jede Art von Feuer, auch an Grillplätzen und Benutzung von tragbarem Alkohol- und Gaskochern ist ebenfalls verboten.

Warnung – Wasserentnahme- und Einsatzstellen ist zu vermeiden, insbesondere an Seen und Flüssen!

Für weitere Informationen können sie die Notrufnummer SOS Alarm +46 113 13

Sidan publicerad 2018-07-18 av Liv Edström