Försäljning av fastighet

Industrilokalen Bräcke 4:48 på Industrigatan 8 i Bräcke är nu ute till försäljning. Välkommen med ditt anbud senast den 2 juli.

Bräcke 4:48 

Lokal för industri med därtill hörande kontorsdel, totalt 1 431m2 samt fristående kallförråd/carport på ca 575 m2.

Fastigheten är idag delvis uthyrd till två hyresgäster med intäkter om ca 450 000 kr per år. Ej uthyrd yta är kallförråd/carport, ca 575 m2.

Vill du ha mer information eller visning av lokalen är du välkommen att kontakta David Danielsson, teknisk chef, på telefon 0693- 162 14 eller e-post david.danielsson@bracke.se

Lämna skriftligt fast anbud märkt med Bräcke 4:48 i förseglat kuvert senast den 2/7 2015 till adress:

Bräcke kommun
Teknik- och infrastrukturavdelningen
Box 190
840 60 Bräcke

Bräcke kommun förbehåller sig fri prövningsrätt.

Sidan publicerad 2015-06-11 av Liv Edström