Försenade fakturor

Fakturorna för vatten och avlopp är försenade på grund av byte av debiteringssystem. Fakturorna kommer att få förfallodag 2015-07-31.

Sidan publicerad 2015-06-22 av Josefine Larsson