Förslag till förändringar inom förskole- och skolorganisationen i Bräcke kommun

Förslaget gällande förskole- och skolorganisationen i Bräcke kommun är ett tjänstemannaförslag.

Inget beslut har ännu tagits i frågan.

Förslaget är koncentration av förskole- och skolverksamheten till orterna Gällö, Bräcke samt Kälarne. Med argumenten att:

  • Elevkullarna har fortsatt att krympa.
  • Med de resurser som skolan idag är tilldelad (så kallade nyckeltal) klarar man med nuvarande organisation inte av att bedriva det uppdrag man har. Klasserna är så små att alltför många tjänster går åt till att ha 1,0 lärare i klassrummet under lektionsbunden tid istället för att kunna stödja elever med särskilda behov.
  • Lärarbristen och kraven på att lärarna skall ha legitimation för rätt ämne och stadie förvårar situationen för att med givna resurser (nyckeltal) rekrytera och behålla personal vid alltför små enheter när man inte kan erbjuda heltidstjänster.  

Läs tjänstemannaförslaget i sin helhet.PDF

Beslut gällande tjänstemannaförslaget kommer att tas av kommunstyrelsen denna höst. Kommunstyrelsen sammanträder den 30/9, 28/10 och 2/12.

Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att ställa dessa till Bräcke kommuns politiker.


Sidan publicerad 2015-09-24 av Josefine Larsson