Gamla elevhemmet blir seniorbostäder

På onsdagens kommunfullmäktige förväntas bland annat beslutas om att sälja före detta elevhemmet i Bräcke till SBO, Statens bostadsomvandling. SBO ska sedan bygga om det till 17 lägenheter anpassade för äldre.

Före detta elevehemmet

Det gamla elevhemmet ligger på Västra Kungsvägen 61 i Bräcke. Byggnaderna står nu tomma och är i behov av upprustning.

Bostäder för äldre behövs

Bakgrunden till försäljningen är att är att elevhemmet, som ligger bredvid gymnasieskolan, är i dåligt skick och att Bräcke kommun inte själv har den finansiella möjligheten att rusta upp det. Samtidigt finns ett behov av nya bostäder för äldre. Avtalet med SBO innebär att de står för alla byggkostnaderna och äger husen i omkring åtta år. Kommunerna blockhyr och förvaltar lägenheterna och om alla hyrs ut innebär det ingen kostnad för kommunen utöver arbetet.

Statens bostadsomvandling har samhällsuppdraget att bidra till bättre balans på svaga bostadsmarknader genom att bygga om fastigheter till efterfrågad användning.

– Det här är en bra satsning både för att ge våra äldre bra och fina bostäder och för att få en rörelse på bostadsmarknaden. När äldre flyttar kommer hus/gårdar ut på fastighetsmarknaden, säger Göran Bengtsson, teknisk chef i Bräcke kommun.

Tidsplanen för projektet är byggstart 2020 och inflyttning 2021.

Samrådshandlingarna för projektet hittar du under Planer och kartoröppnas i nytt fönster.

Premiär på KF

På onsdagens fullmäktige är det premiär för Allmänhetens frågestund, som innebär att vem som helst kan komma och ställa en fråga till politikerna. Läs mer under fliken Var med och påverkaöppnas i nytt fönster.

Fler ärenden

Bland övriga punkter under kommunfullmäktige kan nämnas antagandet av den nya kompetensförsörjningsstrategin, som ska hjälpa kommunen möta utmaningen med arbetskraftsbrist. Kommunfullmäktige ska även godkänna årsredovisningar för kommunala förbund och för bolaget MidSweden 365 AB. Det senare uppvisade för 2018 ett resultat på minus 3,7 miljoner.

Kommunfullmäktige äger rum onsdag 12 juni kl 13 och är öppet för allmänheten. Hela ärendelistan hittar du i KungörelsenPDF.

Sidan publicerad 2019-06-11 av Stina Hylén