Grävarbete på Gränsgatan/Jämtlandsgatan

Arbete pågår med att byta serviceventiler till fastigheter i Bräcke, på Gränsgatan och Jämtlandsgatan.

Serviceventilerna, som ingår i vattennätet, är gamla och behöver bytas ut på Gränsgatan/Jämtlandsgatan innan vägens nya asfalt färdigställs till sommaren. För att kunna utföra grävarbetet i marken måste tjälen först tinas bort med hjälp av grillkol och plåtar. Arbetet utförs i etapper och när en bit är tinad påbörjas grävning och ventilbyte där medan nästa etapp tinas.

Arbetet innebär begränsad framkomlighet. Vattnet kan vara avstängt under kortare stunder.

Frågor besvaras av Michael Hermansson, VA-chef i Bräcke kommun
michael.hermansson@bracke.se
0693-161 70

Under 5-6 veckor pågår ett grävarbete på Gränsgatan och Jämtlandsgatan

Arbetet inleddes i januari och kommer pågå i etapper på Gränsgatan och Jämtlandsgatan i Bräcke. Tack för visad hänsyn.

Sidan publicerad 2019-04-09 av Stina Hylén