Grävarbete på Gränsgatan/Jämtlandsgatan

Arbete pågår med att byta serviceventiler till fastigheter i Bräcke, på Gränsgatan och Jämtlandsgatan. Arbetet innebär att framkomligheten begränsas fram till mitten/slutet av februari. Även vattnet kan vara avstängt korta stunder.

Serviceventilerna, som ingår i vattennätet, är gamla och behöver bytas ut på Gränsgatan/Jämtlandsgatan innan vägens nya asfalt färdigställs till sommaren. För att kunna utföra grävarbetet i marken måste tjälen först tinas bort med hjälp av grillkol och plåtar. Arbetet utförs i etapper och när en bit är tinad påbörjas grävning och ventilbyte där medan nästa etapp tinas.

Trottoaren kommer att vara avstängd under hela arbetsperioden som påbörjades vecka 2 och beräknas pågå 5-6 veckor. Även bilister påverkas av begränsad framkomlighet men vägen kommer att vara öppen. Vattnet kan vara avstängt under kortare stunder.

Frågor besvaras av Michael Hermansson, VA-chef i Bräcke kommun
michael.hermansson@bracke.se
0693-161 70

Under 5-6 veckor pågår ett grävarbete på Gränsgatan och Jämtlandsgatan

Arbetet kommer pågå i etapper på Gränsgatan och Jämtlandsgatan i Bräcke. Tack för visad hänsyn.

Sidan publicerad 2019-01-23 av Stina Hylén