Grovsophämtning vecka 21-22

Den årliga hämtningen av grovavfall infaller i samband med den ordinarie sophämtningen under vecka 21-22. Har du avfall som faller in i rätt kategori ska du ställa det vid tunnan kvällen innan tömning och märka det med "grovsopor".

En gång per år hämtar kommunen grovavfall hos hushåll. Till hushållens grovavfall räknas skrymmande hushållsavfall som inte går ner i det vanliga sopkärlet eller sådant avfall som av andra anledningar inte ska läggas där, t. ex. porslin och saker av metall.

Tänk på att grovavfallet måste kunna hanteras av en person. Brännbart hushållsavfall av mindre storlek, t ex böcker, skor och kläder, ska läggas i ditt vanliga sopkärl.

Följande avfall hämtas:

Möbler, trädgårdsmöbler, sport/fritidsartiklar, cyklar, sparkar, barnvagnar, madrasser, vitvaror, spisar, TV, radio/video, datorer, elektriska/batteridrivna hushållsapparater och trädgårdsredskap. Observera att bensindrivna trädgårdsredskap såsom gräsklippare och dyl. måste vara tömda på olja och bensin!

Följande avfall hämtas inte:

Farligt avfall, avfall från verksamheter och lantbruk, rivnings- och byggavfall, bil- och motordelar, bildäck, komposterbart avfall, brännbart avfall som ryms i sopkärlet (kläder/skor mm.), fasta installationer (radiatorer, sanitetsporslin, badkar, hängrännor, varmvattenberedare, oljetankar och liknande).

Kontakta oss vid frågor!

Bräcke kommun
Eva Ljungdahl
VA- och renhållningschef
Tel 0693-161 23

 

Sidan publicerad 2017-05-22 av Josefine Larsson