Grundutbildning för gode män till ensamkommande barn

Behovet av utbildning för gode män till ensamkommande barn är stort i landet. SKL bedrev ett projekt Ensamkommande barn - lokalt och regionalt utvecklingsstöd, tillsammans med länsstyrelserna, Socialstyrelsen och Migrationsverket. Projektet delfinansierades av Europeiska flyktingfonden.

Du har nu möjlighet att delta i Jämtlands län/regions utbildning! Utbildningen omfattar fem tillfällen à 2,5 timmar. För att kunna ta del av webbutbildningen  kommer du att få en länk efter att du anmält dig. Du behöver ha tillgång till en dator. Om du inte har det kan man sitta på till exempel biblioteket och genomföra webbutbildningsdelen. Webbutbildningen fungerar  än så länge inte på en läsplatta.


Inbjudan

Du har nu möjlighet att delta i Jämtlands län/regions utbildning!
Utbildningen omfattar fem tillfällen á 2,5 timmar. Du förväntas inför de fyra första tillfällena gå igenom ett eller två kapitel i en webbutbildning. För att kunna ta del av webbutbildningen kommer du att få en länk efter att du anmält dig. Du behöver ha tillgång till en dator. Om du inte har det kan man sitta på ex biblioteket och genomföra webbutbildningsdelen. Webbutbildningen fungerar än så länge inte på en läsplatta.

Datum för utbildningskvällarna: 8/3, 15/3, 22/3, 4/4 och 11/4

Tid: 18.30-21.00.

Plats: LärCentrum i Östersund, Berg/Bräcke, Krokom, Strömsund, Härjedalen, Ragunda, Åre.

Målgrupp: Gode män till ensamkommande barn.

Kostnad: Ingen kostnad.

Anmälan/frågor: Ingela Edström, 0693 -161 17 eller Veronica Eklund, 0693 - 163 26 
eller via E-post: ofn@bracke.se

Webbutbildningen finner du på SKL - utbildning, God man, där du kan ladda ner den.

Viktigt att du läser varje avsnitt och gör frågorna innan varje träff.


Sidan publicerad 2016-03-11 av Josefine Larsson