Guldstjärnan 2016! Tag chansen att nominera

Gott värdskap och vänligt bemötande gör ett område attraktivt att besöka, bo, verka och leva i. Gott värdskap och vänligt bemötande är en framtidsfråga för Jämtland Härjedalen och därför arrangeras Guldstjärnan.

Utmärkelserna tilldelas den person samt det företag/arbetsplats som på ett särskilt förtjänstfullt sätt visat hög servicegrad och ett vänligt bemötande.

Senast den 31 augusti vill vi att Ni skickar in Ert förslag på kandidater med motivering.

Nominera här.

Sidan publicerad 2016-06-27 av Helen Boström