Hämtning av grovavfall 13-24 maj

Den årliga hämtningen av grovafall sker i samband med den vanliga sophämtningen under vecka 20 och 21. Kom ihåg att ställa ut grovavfallet intill den gröna tunnan kvällen innan och märka upp säcken med innehåll.

En gång per år hämtar kommunen grovavfall hos hushållen, vilket i år sker 13-24 maj. Sopbilen kommer hämta grovavfall hos dig enligt ordinarie turlista för sophämtning och du behöver ställa ut eventuellt grovavfall bredvid den vanliga soptunnan kvällen innan hämtningsdagen. Detta avfall packas i transparanta säckar och märks med innehåll: "brännbart", ”rent trä”, ”metall”, ”elektronik”, ”trädgårdsavfall” och så vidare.

Följande avfall hämtas

Till hushållens grovavfall räknas sådant som inte får plats eller kan slängas i brännbart, exempelvis porslin och föremål av metall eller möbler, fritidsartiklar, cyklar, sparkar, barnvagnar, madrasser, vitvaror, spisar, TV, radio/video, datorer, elektriska/batteridrivna hushållsapparater och trädgårdsredskap. Observera att bensindrivna trädgårdsredskap såsom gräsklippare och dylikt måste vara tömda på olja och bensin!

Följande avfall hämtas inte

Groavfallet måste kunna hanteras av en person. Föremål som väger mer än 50 kilo hämtas inte. Inte heller brännbart avfall som ryms i sopkärlet (kläder och skor m.m.), Bland det som inte hämtas ingår därutöver farligt avfall, avfall från verksamheter och lantbruk, rivnings- och byggavfall, bil- och motordelar, bildäck, komposterbart avfall, fasta installationer (radiatorer, sanitetsporslin, badkar, hängrännor, varmvattenberedare, paraboler, oljetankar och liknande).

Läs mer

Mer information hittar du under Avfall och återvinning, i kommunens renhållningsbroschyrPDF eller renhållningsordning.PDF

En samling elektronikavfall

Bland det som hämtas ingår elektroniskt avfall. Detta ska läggas i genomskinlig säck märkt med "elektronik"

Sidan publicerad 2019-05-08 av Stina Hylén