Hög kvalitet och stadig ekonomi trots befolkningsminskning

När Kvalitetsmässan 2017 går av stapeln i Göteborg den 16 november är Bräcke kommuns framgångsrika ekonomi- och kvalitetsarbete en av programpunkterna. Kommunalrådet Sven-Åke Draxten och kommunchef Bengt Flykt är inbjudna för att tala om hur en kommun kan utveckla både ekonomin och verksamhetens kvalitet trots utmanande yttre förutsättningar.

Bräcke kommun är en av kommunerna som har valts ut för att dela med sig av sina erfarenheter.

Med i panelen på Kvalitetsmässan finns också Hans Knutsson, ekonomie dr på Företagsekonomiska institutionen vid Lunds Universitet, Mikael Lindfors, kommunstyrelsens ordförande och Katarzyna Wikström, kommunchef, Norsjö kommun. Moderator är Bengt-Olof Knutsson, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

– Det är hedrande att vi blivit utvalda av SKL för att berätta på Kvalitetsmässan om hur vi hanterar våra utmaningar, säger Bengt Flykt. Våra utmaningar är inte bara att befolkningen har minskat och ändrat sammansättning, utan också att vi bor glest med långa avstånd mellan flera små tätorter. Jag har tidigare någon gång liknat Bräcke kommun vid en humla som flyger trots att den med sina förutsättningar inte borde kunna det. Men naturligtvis kan humlan flyga. Det tog bara tid innan någon kom på exakt hur det går till.

Och hur det går till att få en liten kommun att klara av att hålla hög kvalitet i verksamheten och ekonomin i balans, fastän befolkningen minskar och de geografiska förutsättningarna är svåra, är just vad Hans Knutsson reder ut i sin forskningsrapport ”När befolkningen envisas med att minska, vad kan en kommun göra?”PDF Lunds Universitet, Ekonomihögskolan 2017-04-25.

Framgångsfaktorer för krympande kommuner

Det som utmärker små kommuners framgångsrika arbete är enligt rapporten fyra faktorer som alla är möjliga att påverka för en enskild kommun. Det handlar om att:

  • Sätta tydliga mål utifrån verifierbara fakta.
  • Politisk överblick och samsyn för att kunna enas om tuffa och nödvändiga prioriteringar.
  • En sammansvetsad ledningsgrupp med kompetenta och engagerade medarbetare.
  • Det åtgärder som vidtas behöver vara både inåt- och utåtriktade, d.v.s. både tackla hur effektivt kommunens verksamheter sköts och vilka verksamheter som kommunen ska ägna sig åt för att möta medborgarenas förväntningar.

Bräcke fattar strategiska beslut

– Jag är oerhört stolt och även ödmjuk inför uppgiften att få leda en så klok och lösningsinriktad organisation, säger Bräckes kommunalråd Sven-Åke Draxten. Vi har fattat en hel del tuffa beslut under det senaste decenniet, och fler är säkert att vänta, men vi gör det strategiskt och baserat på fakta, inte önsketänkande. Det är det som varit framgångsrikt för oss, och det är det som Hans Knutssons rapport också pekar på. Vi befinner oss hela tiden i en besvärlig position, men varje dag är en ny möjlighet att leta nya lösningar. Vi klarar oss just tack vare att vi blickar framåt.

– Vi står fortfarande inför stora utmaningar, både att anpassa verksamheterna efter de resurser vi har, men också att kommunicera de mål vi har och de åtgärder vi gör till medborgarna. Det är viktigt att vi som kommun är tydliga med vilka förväntningar medborgarna kan ha på oss, och varför vi prioriterar som vi gör, säger Sven-Åke Draxten. Förväntar man sig en tiger men får en humla är det nära till hands att bli besviken, oavsett hur fantastiskt det är att humlan flyger.

Sidan publicerad 2017-10-25 av Liv Edström