Idag släpps resultaten av CAN's undersökning kring "Skolelevers drogvanor"

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN genomför årligen undersökningar om drogvanor bland elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2.

Riksrepresentativa drogvaneenkäter bland skolelever har genomförts sedan 1971 i årskurs 9, och sedan 2004 även i gymnasiets år 2. Bland annat belyser undersökningarna utvecklingen av ungdomars drogvanor över tid och visar på skillnader mellan exempelvis kön och regioner. 

Läs och ta del av både länsrapport och kommunrapporter:

http://jll.se/folkhalsasjukochtandvard/folkhalsa.4.2f72ea4a1373a1142f25e.html

Sidan publicerad 2016-01-28 av Josefine Larsson