Industrigatan i Bräcke stängs av

Väg avstängd med betongsugga.

Från och med den 28 mars 2018 stängs Industrigatan av i änden mot Rettigsvägen. Trafikanter som inte har ärenden till Industrigatan hänvisas istället till Svedjegatan strax ovanför. Avstängningen är permanent.

Förändringen genomförs efter samråd med verksamheterna på industriområdet. Syftet är att förbättra säkerheten eftersom Industrigatan trafikeras av många leveranser till och från företagen på industriområdet.

Sedan 2011 då plankorsningen på Rettigsvägen stängdes och ersattes av en bro över järnvägen har genomfartstrafiken på Industrigatan ökat. Det har för flera av verksamheterna inneburit många orosmoment och risker för olyckor längs med Industrigatan. Med minskad genomfartstrafik minskar också dessa risker.

Återvändsgränd från och med 28 mars

Gatan görs till återvändsgränd och stängs av i änden mot Rettigsvägen nära infarten till Gärdins/SMS.

Sidan publicerad 2018-02-28 av Liv Edström