Information: långsiktig finansiell analys

Bräcke kommunfullmäktige sammanträder den16 november i Bräcke, Folkets Hus. Under sammanträdet klockan 13.30 informerar ekonomichef Henrik Kvist om kommunens ekonomiska förutsättningar fram till år 2030. Det finns möjlighet att vid intresse endast delta under denna specifika punkt.

Om du vill lyssna på Henriks presentation kan du göra det på plats, i teatersalongen Bräcke folkets Hus, eller via Mittradion.


Sidan publicerad 2016-11-07 av Josefine Larsson