Information om demenssjukdom och BPSD-registret

Välkommen till en informationsträff om demenssjukdom och BPSD – registret. Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens, BPSD.

Föreläsare: Ann-Sofie O’Dwyer
Vårdutvecklare/Silviasyster/Certifierad BPSD-utbildare

Datum: 21 september 2017

Tid: 18:00

Folkets hus: Biosalongen


Vid frågor kontakta:

Anhörigstödjare Mona Rylander
E-post
Tel.  070-375 16 95

 

Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens, BPSD

BPSD drabbar någon gång ca 90% av alla som lever med en demenssjukdom. Dessa symtom kan exempelvis vara aggressivitet, oro, apati, hallucinationer eller sömnstörningar och de orsakar ett stort lidande framförallt för personen med demenssjukdomen, men även för närstående och vårdpersonal.

Sidan publicerad 2017-08-24 av Josefine Larsson