Information om fiber i Bräcke kommun

Med kommunens hyresfastigheter och Gimdalen, Rissna, Revsund, Östra Bräcke, Bodsjö, Sundsjö och Pilgrimstad Fiberföreningar har vi tillsammans byggt till ca 60 % av möjliga anslutningar. Med KGB Fiberförening (Kälarne, Gälllö och Bräcke) och ett kommunalt samarbetsavtal med SKANOVA når vi ca 80 %. Den byggnationen påbörjades i augusti och pågår till och med kvartal fyra 2016. Byggnationen har startat i Bräcke tätort.

Bräcke kommun kan bli först i landet

Just nu har Bräcke kommun goda utsikter att bli landets första helt fibrerade kommun. Utgången för Bräcke kommuns del beror på när stöden i det nya landsbygdsprogrammet blir tillgängliga. IT-infrastrukturprogrammets mål är att alla hushåll och företag i kommunen ska ha erbjudits tillgång till bredband via optofiber om minst 100 Mbit/s år 2020. Hur många som verkligen kopplar upp sig återstår att se.

Lokalt engagemang skapar framtidens bredband

Idén har från början varit att invånarna i ett antal byar bildar en fiberförening som gemensamt bygger ett områdesnät till sina medlemmar. På landsbygden finns möjligheten att få bidrag till ett sådant nät. Kommunen har stöttat fiberföreningarna med bl.a. myndighetskontakter, underlag och samordning. Arbetsmodellen med lokalt engagemang, utarbetades redan 2011 och via projektmedel från föreningen Leader Mittland, kunde Bräcke kommun tillhandahålla så kallade fiberlotsar som bidragit med kompetens i fiberföreningarna.

Modellen med geografiskt breda fiberföreningar och ideellt arbete har gjort att projekten har blivit billigare och samtidigt bidragit till den mycket höga anslutningsgraden. Modellen har ställt krav på medborgarna och i varje förening finns ett antal personer som lagt ner oerhört mycket tid och engagemang.

Utan eldsjälarna i fiberföreningarna hade det varit svårt, för att inte säga omöjligt att åstadkomma några fibernät.

En stor eloge till alla er!

Sven-Åke Draxten (s)
Kommunstyrelsens ordförande, Bräcke kommun

Bengt Flykt
Kommunchef, Bräcke kommun

Sidan publicerad 2015-09-10 av Josefine Larsson