Information om förlängt slamtömningsintervall

Som fastighetsägare har du skyldighet att tömma din slamavskiljare årligen. Om du har en godkänd avloppsanläggning kan du ansöka om förlängt slamtömningsintervall.

Bygg- och miljönämnden tar ut en handläggningsavgift för detta motsvarande en timmes handläggningstid enligt gällande taxa, vilken för närvarande är 879 kronor per timme, även om du får avslag på din ansökan. Är anläggningen inte godkänd finns inte möjlighet till förlängt slamtömningsintervall.

Läs mer om förlängt slamtömningsintervall samt vilka villkor som måste uppfyllas för att få förlängt slamtömningsintervall här.

Blanketten du ska använda är: nr. 8 Ansökan om förlängt slamtömningsintervall.


Sidan publicerad 2017-08-22 av Josefine Larsson