Information om gallring/stormsäkring i Bräcke

Norrskog kommer att utföra en gallring under veckorna 10-11. Områden som berörs är Gamla Sösjövägen mot stallet, kring Violvägen, Brunkullevägen, Blåsippevägen, Vitsippevägen, Gullvivevägen och Majblommestigen i Bräcke(området är markerat på kartan nedan).

Skogen som berörs har uppnått en ålder då det är dags att gallra, vilket innebär att ungefär en tredjedel av träden kommer att plockas ut. Det för att utveckla skogen och skapa förutsättningar för de träd som ska vara kvar att växa sig stora.

Vi kommer att lämna hänsyn till miljön genom att spara träd med särskilda naturvärden och döda träd. Vi kommer också att skapa nya höga stubbar för fåglar och insekter, lämna kantzoner mot områden med naturvärden samt vara särskilt varsamma om lövträd.

Eventuella stigar lämnas i befintligt skick och ska vara framkomliga när vi är klara.

Kontaktpersoner Norrskog:
Skogsrådgivare: Mattias Olofsson, 010-150 25 68
Avverkningsledare: Mikael Hansen, 010-150 26 51

  Riskzon till arbetande maskiner är ca 70 meter.
  Vänligen respektera.

Karta över aktuellt område

Karta över aktuellt område

Sidan publicerad 2019-02-14 av Stina Hylén