Information om taxa för miljö- och hälsoskyddstillsyn

Som vi tidigare har informerat om så har taxan för miljö- och hälsoskyddstillsyn ändrats, taxan revidieras varje år. För 2017 är taxan 879 kronor per timme.

För dig som tidigare haft en årlig avgift enligt miljöbalkens taxa

Avgiften 2017 utgår från det antal timmar din verksamhet är inklassad i, sen tidigare. Se i det beslut om inklassning som du fått från bygg- och miljönämnden. Det antalet timmar multipliceras med timavgiften för 2017 som är 879 kronor. Till exempel: om du har sex timmars tillsyn enligt beslutet betalar du nu 6 x 879 kronor = 5 274 kronor i år.

För dig som under 2017 fått beslut om inklassning och årlig avgift

Beloppet som framgår av fakturan i det här utskicket ska motsvara beloppet i beslutet.

Nytt med den nya taxan

Du kan påverka en del av din avgift genom att ständigt förbättra ditt miljöarbete eftersom den nya taxan är risk- och resursbaserad. Din avgift styrs av olika faktorer, dels vilken typ av verksamhet du har och hur omfattande den är, men även hur långt du kommit i ditt miljö- och hälsoskyddsarbete.

Även hälsoskyddsverksamheter, till exempel skolor, förskolor, badanläggningar och fotvårdsverksamheter kommer att få en årlig avgift. Tidigare är det miljöskyddsverksamheter som haft en årlig avgift.

Kontakt

E-post: bygg-miljonamnden@bracke.se
Telefon: 0693-161 12 , Hjördis Hansson, administratör.

 

Sidan publicerad 2017-12-01 av Josefine Larsson