Informationsläget söndag 12:00

Kommunen följer Räddningstjänstens arbete, och försöker tillgodose deras och Hemvärnets behov vartefter de uppstår i stort och smått. Ledningscentral i Gällö sedan igår morse etablerad på högstadiet, räddningstjänstens personal utifrån inkvarterade på olika platser i området, flera platser i beredskap i olika kommunala fastigheter med mera. Fortsatt samordning av stora mängder information och frågor från olika instanser internt och externt. Interna möten med alla avdelningar och krisledningsnämndens ordförande hålls två till tre gånger per dygn, i övrigt loggas alla aktiviteter och beslut efterhand.

Till alla som anmält sig som frivilliga till Räddningstjänsten genom våra kanaler; vi har prioriterat att sammanställa alla de som lämnat kompletta uppgifter, att sortera och efterhand överlämna listorna till Räddningstjänsten. Vi har inte haft möjlighet att svara var och en, men TACK för allt engagemang! Även om inte just du blir kontaktad den här gången så har det all betydelse i världen att du har ställt dig till förfogande.

Räddningstjänstens möte i Gällö i eftermiddag är öppet för berörda markägare, med information om rutinerna vid överlämning efter brand. Kommunens TIB (tjänsteman i beredskap) närvarar tillsammans med krisledningsnämndens ordförande.

Information om Räddningstjänstens möte.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information

För övrig information hänvisar vi som vanligt till krisinformationsnumret 113 13, och Sveriges radios kanaler P4 Jämtland och Radio Sweden.

Senaste nytt om bränderna finns hos Räddningstjänsten i Jämtlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan publicerad 2018-07-22 av Anna Lundström