Informationsmöte om panncentral i Gällö

Det har inkommit en hel del synpunkter på förslaget till ny panncentral i Gällö som legat ute för samråd. Med anledning av det kommer kommunen hålla ett informationsmöte i januari.

När och var mötet ska hållas är inte bestämt. Information om det kommer att publiceras på kommunens hemsida.

Planen syftar till att möjliggöra uppförande av en mindre panncentral (mindre än 1 MW) för pellets i centrala Gällö. Den ska ersätta en uttjänt panna som nu är placerad i källaren i en byggnad inom skolområdet. Kommunen vill bland annat av säkerhetsskäl få bort panncentralen med tillhörande transporter från själva skolområdet, men samtidigt placera den nära de byggnader som nu är anslutna till det begränsade, centralt belägna fjärrvärmenätet.

Förslaget till ny detaljplanen för Gällön 1:18 har legat ute för samråd mellan den 19 november och 10 december 2018. Handlingarna finns kvar under fliken Bygga, bo och miljö på sidan Planer och kartor.

Sidan publicerad 2018-12-17 av Stina Hylén