Informationsmöte om panncentral i Gällö 5 februari

Ett informationsmöte ordnas av kommunen till följd av de synpunkter på förslaget till ny panncentral i Gällö som inkommit då det legat ute för samråd.

Informationsmötet för allmänheten hålls i Biosalongen på Gällö skola den 5 februari kl 18.00-20.00. Under mötet presenteras planen och det finns chans för allmänheten att ställa frågor. Från kommunens sida deltar Jörgen Persson – kommunalråd, Göran Bengtsson – teknisk chef och Michael Larsson – sakkunnig från tekniska avdelningen. Dessutom finns represenanter från ADVEN fjärrvärme på plats för att informera och svara på frågor.

Planen syftar till att möjliggöra uppförande av en mindre panncentral (mindre än 1 MW) för pellets i centrala Gällö. Den ska ersätta en uttjänt panna som nu är placerad i källaren i en byggnad inom skolområdet. Kommunen vill bland annat av säkerhetsskäl få bort panncentralen med tillhörande transporter från själva skolområdet, men samtidigt placera den nära de byggnader som nu är anslutna till det begränsade, centralt belägna fjärrvärmenätet.

Förslaget till ny detaljplanen för Gällön 1:18 har legat ute för samråd mellan den 19 november och 10 december 2018. Följande handlingar fanns som underlag under samrådstiden:

Planbeskrivning panncentralPDF

PlankartaPDF

Fastighetsförteckning Gällön 1:18PDF

Bilden visar den föreslagna platsen för panncentralen.

Den föreslagna platsen för panncentralen.

Sidan publicerad 2019-02-26 av Stina Hylén