Intresseanmälan för köp av Hotell Östjemten

Bräcke kommun har för avsikt att sälja Hotell Östjemten i Kälarne och vill undersöka intresset för att överta verksamheten.

Hotell Östjemten i Kälarne är ett mindre hotell med sju rum. Den huvudsakliga verksamheten idag är matproduktion till skola och äldreomsorg. Även lunchservering till allmänheten och uthyrning av rum och lokaler förekommer.

Vid en försäljning kommer fastigheten (Västanede 3:254) att styckas av då fastighetsbildningen idag även består av en huskropp med lägenheter, som fortsättningsvis kommer att ägas av kommunen.

Bräcke kommuns avsikt är att sälja kvarvarande del (Hotell Östjemten). En köpare förväntas lägga anbud på matproduktion vid en upphandling. En köpare förväntas också utveckla den kommersiella servicen.

Då verksamheten förväntas fortsätta kommer det arbetsrättsligt att röra sig om en så kallad verksamhetsövergång där personalen erbjuds att följa med till den nye ägaren. Den nye ägaren svarar för inrangeringsförhandlingar till nytt kollektivavtalsområde.

Intresseanmälan

Bräcke kommun vill undersöka intresset för att överta verksamheten och erbjuder inlämning av intresseanmälan.

Skicka intresseanmälan senast 2019-08-11 till:

bracke@bracke.se eller

Bräcke kommun
Box 190
84321 Bräcke

Märk mejl eller brev med ”Intresseanmälan Östjemten”.

Eventuella frågor mejlas till bracke@bracke.se Märk mejlet med ärendet ”Frågor Östjemten”

Hotell Östjemten ligger på Stationsvägen i Kälarne.

Hotell Östjemten ligger på Stationsvägen i Kälarne.

Sidan publicerad 2019-06-27 av Stina Hylén