Inventering av ditt avlopp

Du har tidigare blivit informerad om att Bräcke kommun som en del i ett Life-projekt som heter Triple Lakes (Tre Sjöar), genomför en avloppsinventering i det befintliga Natura2000-området runt Revsundssjön. Under sommaren 2016 har bygg- och miljöavdelningen besökt din fastighet för att kontrollera vilken sorts avloppsanläggning du har och dess funktion. Syftet med kontrollen är att hitta de enskilda avlopp som idag inte uppfyller gällande krav för rening av avloppsvatten.

Inventeringen är nu över vilket innebär att du som berörd fastighetsägare kommer att sändas ytterligare ett informationsutskick till din bostadsadress framåt våren/sommaren 2017. Informationen kommer bland annat att innehålla vad vi har sett på plats och vår bedömning av anläggningens funktion.

Tänk på

Om du redan nu har planer på att åtgärda din avloppsanläggning är det viktigt att kontakta bygg- och miljöavdelningen, har du andra frågor som rör projektet är du också välkomna att höra av dig på tel. 0693-161 00.

Sidan publicerad 2016-10-13 av Josefine Larsson