Jordbruksverket prioriterar Leader Mittland+

Nu har Jordbruksverket lämnat beskedet att Leader Mittland Plus får gå vidare och lämna in en ansökan om att bilda leaderområde. Vårt område är ett av 48 som har prioriterats i Sverige, och preliminärt har man tilldelats 58 miljoner kronor, vilket innebär att vi har prioriterats högt per fond. Tidigast efter sommaren 2015 fattar Jordbruksverket det slutliga beslutet om att leaderområdet kan starta. Du kan läsa mer om beskedet hos Jordbruksverket.

I Leader Mittland Plus ingår förutom Bräcke kommun också Ånge, Timrå och landsbygden i Sundsvalls kommun.

Sidan publicerad 2015-04-21 av Liv Edström