Känn dig trygg i Bräcke kommun

I kommunens brottsförebyggande- och folkhälsoråd träffas olika samhällsaktörer regelbundet. Vid det senaste mötet i maj kunde polisassistent David Redin redovisa färsk statistik över antalet anmälda brott i kommunen. Statistiken visar att det är tryggt att bo i Bräcke och att trenden är positiv.

Jämfört med samma period tidigare år har antalet anmälda våldsbrott under årets första månader minskat till en fjärdedel av antalet 2010. Tillgrepps- och skadegörelsebrotten har också minskat och är i år en tredjedel av antalet 2010. En del i förklaringen kan ligga i att langningen av alkohol till unga har minskat, tror David Redin. Både våldsbrott och skadegörelse hänger till viss del ihop med fylla.

Antalet anmälda bostadsinbrott är fortsatt lågt, men en annan stapel i statistiken sticker ut. Under våren 2014 lagförde polisen i Bräcke nästan tre gånger så många rattfyllerister som under samma period 2010.

– Det är vad vi kallar för ett upptäcktsbrott, berättade David Redin från polisen. Ifjol gjorde vi en medveten satsning mot rattfylleri eftersom vi hade fått indikationer på att det var ett problem, och då kunde vi upptäcka fler rattfyllor än om vi bara agerat utifrån enskilda tips och kampanjveckor.

Just nu håller polisen informationsmöten i hela länet, tid och platser hittar du i annonsen, och till hösten planeras en dialogturné för att samla in synpunkter och förslag på vilka typer av problem som polisen ska prioritera lokalt.

Diagrammen visar antal våldsbrott och antal tillgrepps- och skadegörelsebrott 1/1-10/5 åren 2010 till 2015.
Sidan publicerad 2015-06-01 av Liv Edström