Kliv uppåt för Bräcke kommun i Svenskt Näringslivs ranking

Glädjande besked när Svenskt Näringslivs ranking som släpptes denna vecka visar på förbättringar på nästan alla frågor gällande näringslivsklimatet i Bräcke kommun.

Extra glädjande är att tjänstemännens attityder och service har förbättrats enligt enkäten. Arbetet fortsätter då det finns flera förbättringsområden att fokusera på, bland annat tillgängligheten. Förhoppningen är att arbetet med näringslivsklimatet i Bräcke kommun ska förbättra resultatet ytterligare.

År 2016 bildades en arbetsgrupp som fått i uppdrag att arbeta med frågan. Arbetsgruppen består av företag, LRF:s kommungrupp samt tjänstemän från tillväxtavdelningen. Genom workshops under hösten, får företagare möjlighet att vara med i processen och påverka målbilden på sikt. Målet är att det under 2018 ska tas fram ett program för bättre näringslivsklimat som ska antas politiskt. 

Vi hoppas också att höstens workshops leder till en gemensam målbild för hur framtidens näringsliv i kommunen ska se ut. Tillsammans kan vi göra vår fantastiska kommun ännu bättre, säger  Anna Jensén Salomonsson , chef för Tillväxtavdelningen, Bräcke kommun.
Sidan publicerad 2017-09-27 av Josefine Larsson