Kommunfullmäktige sammanträder den 13 juni i Kälarne

På kommunfullmäktiges dagordning finns allt från plan- och byggtaxa, upprustning av Bräcke centrum och Bräcke strand, preliminär kommunplan till medborgarförslag om vård- och omsorg i Kälarne.

Några av ärendena är:

  • Borgensåtagande för checkkredit till Företagarna i Bräcke och projekt "Upprustning Bräcke centrum, Bräcke strand”
  • Preliminär kommunplan
  • Revidering av plan- och byggtaxan
  • Medborgarförslag: Personalsituationen inom vård och omsorg i Kälarne

Sammanträdet är öppet för allmänheten och börjar kl. 15.00 och äger rum i Kälarne, Hotell Östjemten. Sammanträdets dagordning hittar du här.länk till annan webbplats

 

Vill du ställa frågor till politiken?

Det kan du göra samma dag på mötestorget mellan klockan 11.30 och 12.00, Bräcke Folkets Hus

Det finns också möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ordförande
fram till och med den 18 december 2017 via e-post.


Några ärenden i korthet


Borgensåtagande för checkkredit till Företagarna i Bräcke och projekt ”Upprustning Bräcke centrum, Bräcke strand”

Företagarföreningen i Bräcke har blivit beviljade stöd motsvarande 1 102 962 kronor från Leader Mittland Plus för uppförande av servicebyggnad samt ställplatser för husvagnar och husbilar i hamnområdet i Bräcke samhälle. Företagarföreningen önskar kommunens stöd för en borgen avseende checkkredit under projekttiden. Föreningen har även sökt projektmedel för upprustning av Bräcke samhälle, dock är inte denna ansökan beslutad om ännu.

Preliminär kommunplan för år 2019-2021

I den preliminära kommunplanen räknar kommunen med ett resultat på en miljon kronor. Investeringsbudgeten för 2019 är 19,8 miljoner kronor. Det budgeterade resultatet utgår från:

  • En befolkningsminskning med minus 50 personerper år under 2019-2021.
  • Kostnadsminskningar/kostnadsökningar för nämder och avdelningar.

Revidering av plan- och byggtaxan

Bräcke och Ånge kommun har sedan 1 januari 2018 en gemensam bygg- och miljönämnd. Det behöver vara samma taxa i båda kommunerna. Nu finns ett nytt förslag till taxa som utgår från kommunernas tidigare taxor. Taxan anger vilka avgifter som bygg- och miljönämnden ska ta för utfört arbete.

Den nya taxan börjar gälla från och med den 1 augusti 2018.Medborgarförslag: Personalsituationen inom vård och omsorg i Kälarne

Den 27 januari 2018 fick kommunen ett medborgarförslag om att vuxna flyktingar boende i Kälarneområdet ska få prova på att arbeta inom vård- och omsorgsavdelningen i Kälarne. Exempelvis inom hemtjänsten och vid det särskilda boendet Tallgläntan. Detta för att de ska få lära sig språket, se hur arbetet inom kommunens äldreomsorg fungerar, vilja stanna kvar i bygden samt att det blir en större rekryteringsbas för kommunen i området.

Sidan publicerad 2018-06-12 av Josefine Larsson