Kommunfullmäktige sammanträder den 14 juni

På kommunfullmäktiges dagordning den 14 juni finns allt från redovisningar och prognoser till förvärv av aktier, motioner och medborgarförslag.

 

Några av ärendena är:

  • Försäljning av Bräcke 4:49, A-huset.
  • Medborgarförslag: Serviceanläggning i Bräcke båthamn.
  • Medborgarförslag: Öppettider badet i Kälarne.

Sammanträdet den 14 juni är öppet för allmänheten och börjar kl. 15.00 och äger rum i Hotell Östjemten, Kälarne

Vill du ställa frågor till politiken? Det kan du göra samma dag på mötestorget mellan klockan 11.30 och 12.00, Hotell Östjemten, Kälarne.

Det finns också möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ordförande
fram till och med den 13 juni 2017 via e-post.

Sammanträdets dagordning hittar du härPDF.

Välkommen att lyssna!

Sidan publicerad 2017-06-09 av Emma Borg