Kommunfullmäktige sammanträder den 26 oktober i Bräcke

På kommunfullmäktiges dagordning den 26 oktober finns allt från redovisningar och bokslut till taxor, motioner och medborgarförslag.

Några av ärendena är:

  • Delårsbokslut och bokslutsprognos 2017
  • Utökning av investeringsbudget MidSweden SkiPark
  • Regler och taxa för uthyrning av kommunens lokaler
  • Motion: Utred möjligheterna att upphandla nötkött från lokala producenter

Sammanträdet den 26 oktober är öppet för allmänheten och börjar kl. 15.00 och äger rum i Bräcke Folkets Hus, Bräcke .

Vill du ställa frågor till politiken? Det kan du göra samma dag på mötestorget mellan klockan 11.30 och 12.00, Bräcke Folkets Hus

Det finns också möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ordförande
fram till och med den 25 oktober 2017 via e-post.

Sammanträdets dagordning hittar du här.länk till annan webbplats

Välkommen att lyssna!

Sidan publicerad 2017-10-20 av Anna Jensén Salomonsson