Kommunstyrelsemöte 20 februari

Allmänheten är välkommen att lyssna på kommunstyrelsemötet från klockan 13.15 i Nämndrummet, kommunhuset.

En av beslutspunkterna är att tillsätta en utredning av simhallar som teknik- och infrastrukturavdelningen föreslagit. Bakgrunden till förslaget är att kommunfullmäktige i juni 2016 beslutade att kommunens tre simhallar och dess kostnader ska ses över och att förslag till vad som kan förbättras och samtidigt spara pengar ska ges.

Förslaget som nu ska röstas igenom är att i ett första steg utreda statusen på nuvarande simhallar i Kälarne, Bräcke och Gällö, vilket bedöms kosta 122 000 kronor att genomföra.

Nedan finner du ärendelistan. Läs mer om övriga ärenden i kallelsen.PDF

 1. Val av justerare samt upprop
 2. Fastställande av dagordning
 3. Informationer och gruppmöten
 4. Utredning av simhallar i Bräcke kommun
 5. Medborgarförslag: Kommunens feriejobb ska gå till vård, skola och omsorg
 6. Medborgarförslag: Större samarbete mellan privata näringslivet och Bräcke kommun för bättre sommarjobb åt unga
 7. Medborgarförslag: Fjällsta och Pilgrimstad skola
 8. Medborgarförslag: Förskolorna i Pilgrimstad och Gällö
 9. Redovisning av ej verkställda beslut för individ- och familjeomsorgen enligt socialtjänstlagen; tredje och fjärde kvartalet 2018
 10. Redovisning av ej verkställda beslut för äldre och funktionshindrade enligt socialtjänstlagen; tredje och fjärde kvartalet 2018
 11. Redovisning av ej verkställda beslut Peppe Liljefjäll enligt 9 § LSS; fjärde kvartalet 2018
 12. Instruktion för kommundirektör i Bräcke kommun
 13. Ändring av tillämpningsanvisningar till Attestreglemente
 14. Motion: Partistödet i Bräcke kommun
 15. Anmälan av delegationsbeslut
 16. Meddelanden och informationer
Sidan publicerad 2019-02-19 av Stina Hylén