Kommunstyrelsen sammanträder 23 augusti

På kommunstyrelsens dagordning den 23 augusti finns allt från redovisningar och prognoser till motioner och medborgarförslag.

Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten från och med ärende 4. kl. 13.15. Sammanträdet äger rum i nämndrummet, kommunhuset i Bräcke. Välkommen att lyssna!

Hela ärendelistan hittar du här.

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens utveckling

Kommunstyrelsenlänk till annan webbplats är kommunens ledande politiska förvaltnings­organ. Styrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och ekono­miska ställ­ning samt leder och samordnar planeringen och uppfölj­ningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen bereder de ärenden som kommunfullmäktige ska besluta om och ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs. Kommunstyrelsen består av 11 politiker som utses av kommunfullmäktige.

Sidan publicerad 2017-08-28 av Liv Edström