Kommunstyrelsen sammanträder 4 oktober

På kommunstyrelsens dagordning den 4 oktober finns allt från medborgarförslag om husdjur i äldreomsorgen, regler och taxa för uthyrning av kommunens lokaler, motion om lokal upphandling av kött till yttranden och remisser.

Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten från och med ärende 4. kl. 13.15. Sammanträdet äger rum i nämndrummet, kommunhuset i Bräcke. Välkommen att lyssna!

Hela ärendelistan hittar du här.länk till annan webbplats

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens utveckling

Kommunstyrelsenlänk till annan webbplats är kommunens ledande politiska förvaltnings­organ. Styrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och ekono­miska ställ­ning samt leder och samordnar planeringen och uppfölj­ningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen bereder de ärenden som kommunfullmäktige ska besluta om och ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs. Kommunstyrelsen består av 11 politiker som utses av kommunfullmäktige.

Sidan publicerad 2017-10-02 av Josefine Larsson