Kommunstyrelsen sammanträder den 17 februari

Sammanträdet den 17 februari är öppet för allmänheten från och med kl. 13.15.

I juni 2015, Kf § 50/2015, beslutade kommunfullmäktige att, på test, införa öppna kommunstyrelsesammanträden under år 2016. Det är kommunstyrelsens ordförande som avgör om sammanträdet ska vara delvis eller helt öppet.

Den 17 februari kommer den del av sammanträdet där politikerna fattar beslut i ärende 4 till 16 vara öppet för allmänheten. Sammanträdet äger rum i teatersalongen, Bräcke Folkets Hus.

Sammanträdets dagordning hittar du här.

Välkommen att lyssna!

Sidan publicerad 2016-02-18 av Anna Lundström