Krisberedskapsveckan

Den nationella kampanjveckan om krisberedskap pågår vecka 19 och vi gör besök på skolor i kommunen för att prata om hur man kan bli bättre förberedd ifall till exempel elen försvinner en längre tid.

Någon gång händer det – frågan är bara när. För tredje året i rad genomförs aktiviteter i hela landet för att uppmärksamma konsekvenserna för människors vardag om krisen eller kriget kommer.

Den 6-12 maj genomförs den nationella krisberedskapsveckan i landets kommuner och här i Bräcke kommun kommer vi ägna veckan åt att prata med ungdomar om hur man kan bli bättre förberedd i hemmet. Vad en krislåda bör innehålla, till exempel.

Lär dig mer

bracke.se/krisöppnas i nytt fönster kan du läsa om hur Bräcke kommun arbetar inför och vid en kris eller extraordinär händese. Det kan du även göra i den broschyr vi tagit fram i samband med krisberedskapveckan:

Broschyr om krisberedskap i Bräcke kommunPDF (länkt till pdf)

Andra bra länkar är exempelvis:

dinsäkerhet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

msb.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

MSB, länsstyrelsen och kommunen jobbar tillsammans

Med bättre kunskap om vilka risker och hot som finns i närområdet ökar kommuninvånarnas möjlighet att ta ansvar för att minimera konsekvenserna av en kris, och syftet med krisberedskapveckan är att öka den här kunskapen.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är initiativtagare till kampanjveckan och Länsstyrelsen Jämtlands läns stödjer kommunerna under kampanjen.

Bilden visar Bräcke skola, elever i högstadiet, under en föreläsning om krisberedskap.

Under krisberedskapsveckan har bland annat Bräcke skola fått besök av Bräcke kommuns säkerhetssamordnare och kommunikatör som har pratat om krisberedskap. Eleverna har även fått testa sina kunskaper i ett krisquiz, där första pris är en vevradio.

Sidan publicerad 2019-05-22 av Stina Hylén