Kronofogden föreläser om ekonomiska problem och skuldsättning

Välkommen att lyssna till en föreläsning där Kronofogden ger kunskap om hur ekonomiska problem kan uppstå och vad detta kan leda till. Föreläsningen är kostnadsfri och sänds via länk. Vi hälsar alla välkomna, du som är god man, kontaktperson eller bara intresserad! Vi bjuder på fika.

Tid: 16/1 kl. 17.30 - 19.30
Plats: Krisledningsrummet, Bräcke kommun

Innehåll

Från Östersund föreläser Annika Sydberger Norrman från Kronofogden. Vem som helst kan få ekonomiska problem. Ofta är det en förändrad livssituation som ligger bakom överskuldsättning. Det kan till exempel handla om sjukdom, arbetslöshet eller skilsmässa. Men överskuldsättning går att förebygga.

Du får kunskap om varför människor blir överskuldsatta, vilka konsekvenser det kan leda till och hur man kan arbeta förebyggande. Du får också kunskaper om vad som händer om en skuld inte blir betald i tid och hamnar hos Kronofogden.

  • Kronofogdens uppdrag.
  • Orsaker till överskuldsättning.
  • Konsekvenser av överskuldsättning.
  • Hur överskuldsättning går att förebygga.
  • Vad händer när en skuld hamnar hos Kronofogden?
  • Skuldsanering.

Hoppas du har möjlighet att komma denna intressanta kväll som vi hoppas ska bli värdefull.

Anmälan dig till överförmyndarexpeditionen:
Tel: 0693-161 08 (8:00–10:00)
E-post: ofn@bracke.se

Sidan publicerad 2018-01-17 av Josefine Larsson