Kultur för förskolebarnen i Bräcke kommun

Trupp Trunk foto Anna Lundström

Den här veckan besöker de entusiastiska akrobaterna i Trupp Trunk alla förskolebarn i åldrarna 3-5 år i hela kommunen. Trollskogen i Bräcke var först ut, och barnen fick uppleva en dramatisk och innehållsrik föreställning med cirkustricks och fysisk komedi. Ensemblen som består av Karin Svensson, Petter Wadsten, Camilla Rud och teknikern Marie Nilsson, fortsätter till Gällö och Kälarne, och håller också en workshop i cirkuspedagogik för all förskolepersonal under veckan.

Trupp Trunk är ett av de fyra kulturarrangemang som möjliggörs av Kulturrådets projekt Skapande förskola, där barn och pedagoger bjuds på professionell musik, teater, dans och cirkus under hela 2017. Projektmedlen innefattar också resor, vilket innebär att alla förskolor, även kooperativen, kan ta del av kulturutbudet oavsett vilken yta som krävs.

Nästa föreställning som kommer till förskolorna är Teater Hedmans Mårten tittar ut, och då blir det också en offentlig föreställning. Tisdag 26 september kl 18 är alla välkomna till aulan i Gällö skola!

Skapande förskola samordnas i kommunen av förskolecheferna Ann-Margret Boije och Lena Udén, och kulturchef Anna Lundström.

Sidan publicerad 2017-09-13 av Josefine Larsson