Kultur-, miljö- och idrottsstipendium

Varje år delar Bräcke kommunfullmäktige ut stipendier som är avsedda att stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom kultur-, idrotts- och miljöområdet. Beloppet är 5 000 kronor vardera.

Stipendierna kan sökas av personer, grupper eller organisationer som är verksamma inom Bräcke kommun eller med anknytning till kommunen. Stipendiaterna kan också föreslås av allmänheten. Skriv en god motivering för aktuell stipendiat när du gör din ansökan eller föreslår någon annan!

Skicka ansökan om stipendium senast den 1 oktober per e-post till bracke@bracke.se eller på papper till Bräcke kommun, Box 190, 843 21 Bräcke.

En näve lingon

Med det sagt passar vi på att återigen gratulera fjolårets stipendiater!

2016 års kulturstipendium tilldelades Bräcke Motorklubb.

För sin bil-cruising i Bräcke kommun för de vidare raggarkulturen som funnits sedan 1950-talet. De skapar en medvetenhet om den motorburna kulturen, och samtidigt skapar de tillfällen för folk att träffas och umgås för såväl ung som gammal.

2016 års idrottsstipendium tilldelades Camilla Bruman.

Camilla har genom sitt mångåriga engagemang lyckas skapa en mångfald av aktiviteter, samt en mångfald bland de som motionerar. Hon har bidragit till att Bräckes invånare har börjat motionera gammal som ung. Hon har varit en av projektledarna till Outdoor Bräcke och brinner för att utveckla Bräcke Sportklubb.

2016 års miljöstipendium tilldelades Björn och Margareta Jonsson, Norrbro Fårgård.

Med sitt familjära jordbruk med en ekologisk lammproduktion håller de med sina 300 tackor och ca 700 lamm odlingslandskapet öppet i tio byar. De skapar en levande landsbygd med betesdjur och bidrar till ett hållbart nyttjande av naturresurserna.

Sidan publicerad 2017-10-18 av Josefine Larsson