Kultur-, miljö- och idrottsstipendium

Stipendierna utdelas årligen av Bräcke kommunfullmäktige och är avsedda att stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom respektive område. Beloppet är 5 000 kronor vardera.

Stipendierna kan sökas av personer, grupper eller organisationer som är verksamma inom Bräcke kommun eller med anknytning till kommunen. Stipendiaterna kan också föreslås av allmänheten. Motivering för aktuell stipendiat bör framgå av ansökan.

Ansökan om stipendium skickas till:
Bräcke kommun
Box 190
840 60 Bräcke

Sista dag för ansökan är 2 oktober 2016.

Sidan publicerad 2016-10-03 av Josefine Larsson