Leader Mittland Plus är redo för start

Leader Mittland Plus ska fördela 58 Mkr till landsbygden i Medelpad och Bräcke fram till 2020.

Nu startar en ny period med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden inom Sverige och i hela EU. Under 2015–2021 samordnas fyra EU-fonder i det lokala utvecklingsarbetet. Enbart 6 områden av 53 kommer att arbeta med alla fyra fonderna och ett av dessa områden är nya Leader Mittland Plus.

Namnet Leader Mittland Plus är ett uttryck för att sammanslagningen är positiv och berikande för utvecklingen av området och inte minst för visionen.

Visionen: ”Fler fönster ska lysa i Mitt Land!”

Local action group

Leader Mittland Plus hade sitt bildandemöte den 12 augusti på Ålsta Folkhögskola i Fränsta. På mötet beslutades om stadgar och man valde LAG (local action group) som fungerar som styrelse. Som ordförande de första två åren valdes Lars-Erik Nordin från Timrå och som vice ordförande valdes Bodil Hansson från Sundsvall. Från Bräcke kommun finns Maria Sträng (offentlig representant), Lennart Berggren (ideell representant) och Erika Eriksson (privat representant) i LAG gruppen. Lisa Lidwall (offentlig) och Hennie Scherpenzee (privat) är ersättare i LAG.

Se hela styrelsen för LAG gruppen Leader Mittland PlusPDF

Organisationen ska ansvara för att genomföra den strategi som tagits fram under ett års tid för att utveckla landsbygden i området genom Leadermetoden. Arbetet sker inom fyra av EUs fonder, nämligen Jordbruksfonden, Socialfonden, Regionalfonden och Havs- och fiskefonden. Den preliminära tilldelningen av medel till Leader Mittland Plus är 58 miljoner kronor som ska fördelas från 2016-2020.

Utvecklingsstrategi

Utvecklingsstrategin och den nya organisationen innebär samverkan, trepartnerskap, nytänkande och underifrånperspektiv för att nå de övergripande målen:

• Skapa hållbar sysselsättning.
• Öka områdets attraktionskraft.
• Förbättra service och infrastruktur.
• Skapa en tillgänglig natur för alla.

Ambitionen är att engagera och mobilisera människor i både föreningar, företag och offentliga organisationer på landsbygden för att bidra till en omställning för ett hållbart samhälle med livskraft.

Strategin är förankrad och framtagen i en inkluderande process med ett partnerskap som representerar många olika organisationer i det geografiska området inom den ideella sektorn, företag och offentliga aktörer. Den är avstämd mot regionala och kommunala visions- och strategidokument och de fyra Struktur- och investeringsfonderna.

Områden som ingår i utvecklingsstrategin

Utvecklingsstrategin rangordnades som en av Sveriges tre bästa av Jordbruksverket och omfattar kommunerna Bräcke, Sundsvall, Timrå och Ånge. Leader Mittland Plus är en fusion av de två gamla Leaderområdena Leader Mittland och Leader Timråbygd, med en komplettering av Ångermanlands kustland och tillrinningsområden med kommunerna Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik inom Havs- och fiskefonden.

Länk till strategin (pdf, 4.2 MB)PDF
Leader Mittland Plus webbsidalänk till annan webbplats


Sidan publicerad 2015-08-17 av Josefine Larsson