Leader Mittland Plus har fått startbeslut

Jordbruksverket har nu godkänt strategi, LAG och området för Leader Mittland Plus, en
organisation som under 7 år ska fördela 58 miljoner till landsbygdsutveckling. Nu startar en ny period med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden inom Sverige och i hela EU.

Under 2015–2021 samordnas fyra EU-fonder i det lokala utvecklingsarbetet. Enbart 6 områden av 53 kommer att arbeta med alla fyra fonderna och ett av dessa områden är nya Leader Mittland Plus.

Den 22 december fick Leader Mittland Plus sitt slutliga godkänna och därmed startbesked för sin verksamhet. Organisationen står i startgroparna och räknar med att komma igång med sin verksamhet i början av året.

Ansökningar tas emot från den 28 januari

Från den 28 januari tar projektet emot bidragsansökningar. Handläggning påbörjas i mars och besluten beräknas tas under maj månad. Utvecklingsstrategin är indelad i fyra insatsområden: Social ekonomi och lokal kapitalbildning, Företagande och utvecklat entreprenörskap, Tillgänglighet och Natur- och kulturbevarande insatser.

Områden och mål

Verksamheten har som mål att bland annat åstadkomma 44 nyskapade arbetstillfällen och 12 nya företag. Nytt för den här perioden är att man arbetar i fyra fonder för att uppnå målen nämligen: Landsbygdsfonden, Havs- och fiskerifonden, Socialfonden och Regionalfonden. Nytt är också att området är större och består av: Bräcke kommun, Ånge kommun, Sundsvalls kommun och Timrå kommun. I Havs- och Fiskerifonden ingår också hela Ångermanland.

Läs mer på www.mittlandplus.selänk till annan webbplats

Sidan publicerad 2015-12-23 av Josefine Larsson