Många erbjuder resurser till brandbekämpningen

Kommunen har på begäran av Räddningstjänsten Jämtland tagit på sig att hantera de mängder av förfrågningar och erbjudanden om hjälp från både enskilda och organisationer som vill bidra till räddningsinsatsen på ett eller annat vis.

Jörgen Persson är kommunstyrelsens ordförande i Bräcke kommun, och därmed också ordförande i krisledningsnämnden som sedan natten till torsdag hanterar den extraordinära händelse som skogsbränderna innebär. När krisledningsnämnden träder i kraft tar den formellt över ansvaret över alla nämnder och verksamheter i kommunen.

- Jag har besökt de frivilliga initiativen och jag har stått på samlingsplatsen i Gällö för att möta och kanalisera människors stora vilja att hjälpa till, säger Jörgen Persson. Gensvaret har varit enormt och vi har tagit emot och förmedlat hundratals människors erbjudanden om hjälp med brandbekämpning och eftersläckning men också resurser från frivilligorganisationer och privata företag från när och fjärran. Det är rörande men också oerhört viktigt. Det kommer att behövas resurser innan alla bränder är släckta.

Frivilliga kanaliseras via kommunen

Räddningstjänstens listor med frivilliga är fulla för närvarande, så du som privatperson behöver INTE anmäla dig i nuläget, om du inte är eller har varit brandman. Däremot kan du som representerar en organisation mejla in erbjudanden om resurser till receptionen@bracke.se så skickar vi vidare till räddningstjänsten eller lämplig mottagare efterhand. Hemvärnet arbetar med tross, dvs mat och service till de som tjänstgör.

Bege dig inte till brandplatser/samlingsplatser för att erbjuda hjälp, räddningstjänsten har fullt upp med sitt arbete. I den mån räddningstjänsten behöver ytterligare hjälp avgör de själva vilka som ska assistera.

Brandmän från många kårer är på plats

Släckningsarbetet utförs nu av flera olika kårer från olika delar av Sverige och Norge. På grund av riskerna är det i första hand utbildad räddningstjänstpersonal som deltar i det akuta släckningsarbetet. Frivilliga kommer att spela en större roll när olika brandhärdar är under kontroll och det är dags för eftersläckning. Har du redan anmält intresse behöver du inte göra det igen.

Kommunen bistår med resurser

Bräcke kommun ställer också upp med administrativ personal till Räddningstjänstens ledningsplats, med lokaler, kartstöd och jourpersonal bland annat. Förutom handfasta insatser är det en stor mängd information som ska förmedlas internt och externt och mycket information att bevaka. Samtidigt agerar kommunens egen krisledning för att säkerställa att alla vanliga verksamheter fungerar och för att vara beredd på att läget kan utvecklas på olika sätt.

Sidan publicerad 2018-07-21 av Liv Edström