Nu går mindre vatten till spillo

Målinriktat arbete ger resultat. Tekniska avdelningen har minskat antal vattenläckor drastiskt genom en medveten satsning på sänkt vattenförbrukningen i Gällö. Det innebär en mängd kapade kostnader.

David Malm, driftstekniker i Bräcke kommun, klättar ner i mätarbrunnen.

David Malm, driftstekniker i Bräcke kommun, klättar ner i mätarbrunnen.

Målet var att till 2018 inte låta mer än 350 kubikmeter vatten per dygn gå till spillo genom läckor i ledningsnätet och det är nu uppnått med råge. Genom medvetna insatser har man under en tioårsperiod minskat läckaget i Gällö från cirka 700 till cirka 200 kubikmeter per dygn.

­– Vattenläckor innebär vatten som går till spillo, ökad energiförbrukning och att pumpar och reningsverk slits ut i onödan. Dessutom går det åt mycket personella resurser för akuta insatser, och det är tid som behövs till annat, säger Michael Hermansson, VA-chef i Bräcke kommun.

Exakt hur mycket pengar som sparats är svårt att uppskatta men det handlar om hundratusentals kronor, samtidigt som det värdefulla grundvattnet räcker längre.

Digital vattenmätare
De som i praktiken jobbar med att laga läckorna är driftsteknikerna David Malm och Mikael Östberg. De har hela kommunen som arbetsområde och det blir många mil i bil. Den här dagen är de sysselsatta med att installera en digital vattenmätare i Bräcke samhälle, vilket är ett exempel på sådant de kan lägga tid på när de inte är upptagna med att laga läckor. David Malm klättrar ner i en mätarbrunn för att byta ut en vattenmätare som de läst av manuellt förut som nu går att läsa av digitalt, till exempel inne på reningsverket i Bräcke. Den här mätaren är nyckeln till så kallad ”effektiv läcksökning”. Den följer vattenflödet och leder driftsteknikerna till rätt område när något är fel – innan skadan hinner bli för stor.

– När du ska leta en läcka måste du ringa in var problemet är, annars vet du inte var du ska börja, förklarar David Malm.

Hur läckorna sedan lagas beror på vilken typ av läcka det är och hur stor. Vanligt är att använda ett ”svep”. Det fungerar som ett slags plåster i metall som dras åt kring röret.

Avstängt vatten vid åtgärder
Sedan mars i år har 16 vattenläckor i Gällö behövt lagas med följden att vattnet behövt stängas av för abonnenterna med kort varsel. VA-chef Michael Hermansson vill skicka med ett tack till berörda abonnenter för att de stått ut med de avstängningar som krävts för att snabbt komma tillrätta med läckorna.

– Det kommer alltid att förekomma läckor, exempelvis på grund av skiftningar i marken och temperaturförändringar. Men har vi ett planerat underhållsarbete minskar vi på de akuta insatserna, och därför har vi nu gjort en medveten satsning på Gällö, säger han.

Satsningen på underhåll är en del av anledningen till att VA-avgiften måste höjas med tio procent från och med årsskiftet, som kommunen tidigare skrivit om på hemsidan. Förutom åtgärder för att förhindra läckor krävs en plan för att möta klimatförändringarna och renovering av system kopplade till VA-nätet för att leva upp till vatten- och avloppskraven i Sverige i framtiden.

Sidan publicerad 2018-12-18 av Stina Hylén